Kleuterschool Da Costa 1955

De 1e kleuterschool in Barendrecht (genaamd “Da Costa” kleuterschool) was gevestigd in de consistorie van de Bethelkerk.
Veel Barendrechters uit die tijd zullen op die school zijn gegaan. Er waren 2 klassen, de jongste kleuters hadden hun klas in het catechisatielokaal terwijl de oudste kleuters in de kerkenraadskamer zaten.
Voor de jongste groep was er al redelijk aangepast meubilair, maar voor de oudste was er rond de grote vergadertafel die in een hoefijzervorm was opgesteld, een verlaagd hoefijzer aan vast getimmerd zodat de toenmalige jeugd van ca. 5 jaar daar hun kleuterschool konden houden. Voor de jeugd anno 2011 is dit onbegrijpelijk, maar de 60ers zullen het zich zeker nog herinneren.

Ga met de cursor over de afbeelding om een vergroting met nummers te zien.

files/zoekplaatje/da costa 1954-num.jpg

De volgende namen zijn bekend:

1. Sander van Hengel (koster van de Bethelkerk) 2. Arie van Hengel 7. Tineke Tol 8. Andries van Nielen 13. Juffrouw Sla 15. Joke de Koning 16. Teun Moerman 17. Peter van Turenhout 19. Emmie Blinde 20. Mej. A. den Hollander (hoofd van de school) 22. Adrie Booij 25. Hennie Klein 26. Emmy van den Berg 28. Jan Vos 29. Albert Jansen 31. Clarie Leenheer 32. Kees Buitendijk 33. Sjanie de Haan 34. Bas Gouw 35. Gonnie de Graaf 36. Flora Moekestorm 37. Bas Koster 39. Annie de Koning 40. Teunie Dubbeld 41. Louis Kooiman 42. Gerda Schaap 43. Jacob Vermaas 44. Jaap Vijfvinkel 45. Renee Blijleven 46. Wout Groenendijk

Graag per herkend kind nummer en naam vermelden. De nummers worden zichtbaar als het vergrootglas wordt aangezet.


Om misbruik te voorkomen vragen we u onderstaande vraag te beantwoorden.
Bereken het volgende: 5 plus 3.