Schilderijen U.A. van Heijkoop

Op de zaterdagen 4 en 18 februari en 3 maart 2012 kunt u de unieke schilderijen tentoonstelling van de Barendrechtse schilder U.A. van Heijkoop bewonderen.

Onze tentoonstellingsruimte is die dagen geopend van 11:00 tot 16:00 uur, voor u dus een goede mogelijkheid om de werken van deze unieke Barendrechtse schilder weer een keer te bewonderen.

De heer U.A. van Heijkoop heeft in de 2e helft van de vorige eeuw een groot aantal schilderijen gemaakt van een groot aantal objecten van het Barendrecht van toen.

Zijn gehele oeuvre bestaat uit ruim 125 werken, waarvan er op deze dagen een 40 zijn te bewonderen in onze expositieruimte.

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de volledige medewerking van de erven van de heer U.A. van Heijkoop, evenals een aantal particulieren die hun bezit voor deze tentoonstelling beschikbaar hebben gesteld.

Ga terug