inv. nr. 4, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 6 augustus 1321

Wij, Willem, Grave van Heijnnegouwen, van Holland, van Zeeland ende Heere van Vriesland, maken cond allen luden, dat bi onsen wille is, dat Jan ’s Heren Gillijs sone, onse porter van Dordrecht, dat ambocht van Barendrecht ghecoft heeft jeghens de Heere van Horne ende van Althana ende dat wij dien coip vaste ende ghestade houden sullen ende daer of zal hi ons dienen, ghelike dat ons doen onse anders ambochtsheeren. In orconde desen brieve besegheld met onsen seghel. Ghegheven te Dordrecht des donredaghes na Sinte Pietersdaghe ten inghaenden oest int jaer ons Heeren M CCC ende een ende twintich.

 

corr. en typ. 2009 JvV