inv. nr. 5, vidimus Oost-Barendrecht dd. 4 april 1326

(zie inv.n. 3)

Allen den ghenen die desen brief zien zullen jof horen lesen, wi, broder Barnaert, gardiane der Minrebroders in Dordraech, maken cont ende kenlic, dat wi hebben ghesien ende ghelesen enen brief, gansche goet ende ghave, beseghelt met dees Heren seghel van Hoerne, van Altena, van Perveijs ende van Haerlaer, spreken van worde to worde als hier na ghescreven steet.

Wi Gheraet, Heere van Hoerne, van Altena, van Perveijs ende van Haerlaer, maken cont allen luden, dat wi ghegheven hebben ende verlien Jan Haeren Gellijs zone, porter in Dordrecht, die houder es van desen brive, ende sinen nacomelinghen, te houden van ons ende van onsen nacomelinghen tote eenen rechten erfleen, dat ambocht van Barendrecht, alsoe groet alst Haer Didderic van Ride, ridder, van ons plach te houden ende hi ons up ghedraghen heeft voer onse mannen met der manscap van Heinen van Waes van alsulken gode als hi van Haren Didderic van Riede voerseit houdende es, dat es te verstaen vijf vertel lants.

Ende hier over waren onse manne, namelic Haer Jan van Risewijc, ridder, Vastraet van Ghijecen ende Hughe Volprechts zone ende voert ghelove wi Jan Haren Gillis zone voerseit in desen voerscreven ambocht te houden ende te waren ende allen commer ende alle antale of te done tote desen daghe toe. In orconde desen brive bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heeren M CCC ende eentwintich des sondaghes na Sinte Servaes daghe.

In orconde daer wareit soe hebben wi brode Barnaert, gardiane voerseit, bezeghelt desen brief met onsen zeghel.

Ghegheven int jaer ons Heeren M CCC ende seisentwintich des iersten vridaghes in aprille.

 

corr. en typ 2009 JvV