inv. nr. 88Ac, bevestigingsbrief dd.14 oktober 1502

Upten dach van huijden den XIIIIen dach van October anno vijfthienhondert en twee, soe is den Hove van Hollant gethoent van wegen der Vrouwen van Wassenaer een sententie, bij hair vercregen in den Hove van Roemen, tegen meister Jan van der Does, regharderende deselve vrouwe, dat men heur toelaten ende admitteeren wil deselve sententie binnen desen camer ter executie te secteren (?).

Welck versoucke ende begheerte tvoirsz. Hoff van Hollant redelick dunckende heeft van mijns genadigen Heeren wegen des Eertshertogen etc. dair inne geconsenteert ende consenteert mits desen.

Aldus gedaen upten dach ende int jair als boven bij mijnen Heeren den stedehouder ende dander luijden van den Raide des Eertshertogen voirsz.

In tegenwoirdicheijt van mijn

 

Van Nesse.

 

transcr. en typ. 2009 JvV