Nieuwsarchief

september 2018

Er werd zaterdag tijdens de Open Monumentendag echt geveild in D’Ouwe School.

De Historische Vereniging Barendrecht had hier een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de veiling in Barendrecht.

Gepubliceerd op

Echte veiling tijdens Open Monumentendag (foto: Roelof Roomer)
Echte veiling tijdens Open Monumentendag (foto: Roelof Roomer)

Voor Open Monumentendag 2018 op zaterdag 8 september is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar onder andere liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt.

Veel aandacht gaat uit naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Barendrecht heeft sinds 1915 een veiling en in 1917 wordt een echt veilinggebouw neergezet. In 1930 wordt de veiling aangesloten op het spoorwegnet. In 1955 wordt een gebouw aan de Gebroken Meeldijk geopend.

Gepubliceerd op

Foto’s: Historische Vereniging Barendrecht.
Foto’s: Historische Vereniging Barendrecht.