Nieuwsarchief

2012

In het kader van de Open Monumentendagen, het weekend van 8 en 9 september, zijn er door de Historische Vereniging Barendrecht een aantal activiteiten gepland.

Zo is er op zaterdag 8 september een tentoonstelling in D’Ouwe School aan de Dorpsstraat 150a ingericht met het onderwerp 100 jaar Watertoren waarbij een aantal interessante objecten van door burgers te leen gegeven artikelen en spullen uit de eigen collectie tentoongesteld worden, waaronder een maquette van het oude dorp, bouwtekeningen van de Watertoren, en grondmonsters genomen bij de aanleg van de bronnen.

Gepubliceerd op

100 jaar Watertoren
100 jaar Watertoren

In de Oude Dorpskern van Barendrecht vindt zaterdag 30 juni het ZomerFeest plaats. Het feest is de afgelopen jaren een traditie geworden aan de vooravond van de zomervakantie.

 

Het feest wordt van 11.00 tot 17.00 uur gehouden in de Dorpsstraat en op het Doormanplein. De optredens op het Doormanplein gaan door tot 20.30 uur.

Gepubliceerd op

Zaterdag 30 juni ZomerFeest in Barendrecht
Zaterdag 30 juni ZomerFeest in Barendrecht

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht van zogenoemde oprolbare schoolkaarten.

Een dertigtal kaarten uit het depot van de vereniging zijn in chronologische volgorde bijeengebracht en is zo een verzameling van diverse onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde geworden.

Gepubliceerd op

Wandplaat Statendam
Wandplaat Statendam

Binnen het museum van de Historische Vereniging Barendrecht heeft een belangrijke en leerzame verandering plaatsgevonden.

Vrijwilligers uit de werkplaats hebben een aantal bijzondere antieke attributen van oude ambachten opgesteld en geven hierdoor helder inzicht in de diverse manieren van arbeid zoals deze in het verleden verricht werden.

Gepubliceerd op

Uitbreiding museum met historische ambachten
Uitbreiding museum met historische ambachten

Dit is de titel van het nieuwe boek, waarin de unieke stedenbouwkundige geschiedenis van Barendrecht in woord en beeld wordt gepresenteerd. Vanaf de vorming van het landschap en de inpolderingen tot en met de laatste uitbreidingswijken.

Gepubliceerd op

Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde
Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde

De Dorpskerk - Portret van een 500 jarige

Op zaterdag 5 mei zal de Historische Vereniging Barendrecht een reeks voorstellingen geven van haar film ten bate van de jarige Dorpskerk.

Vanaf 10.00 tot en met 14.00 uur zal steeds op het hele uur de 40 minuten durende film worden gestart.

Gepubliceerd op

De Dorpskerk: Portret van een 500 jarige
De Dorpskerk: Portret van een 500 jarige

Over de lange geschiedenis van Barendrecht is veel bekend en in woord en beeld vastgelegd. Dat is voor een belangrijk deel mede te danken aan de speurzin van medewerk(st)ers van de Historische Vereniging Barendrecht, niet voor niets gesierd met de bijnaam ´het geheugen van Barendrecht´.

Gepubliceerd op

Dorpskerk 500 jaar
Dorpskerk 500 jaar

Dinsdag 15 mei om 19:30u begint onze algemene ledenvergadering in gebouw D’Ouwe school.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken m.b.t. onze vereniging willen wij met u het beleidsplan bespreken voor de komende jaren.

Na een korte pauze zal de heer Frans van Heest een lezing verzorgen over het wel en wee van de Maatschappij van Weldadigheid.

Gepubliceerd op

Maatschappij van Weldadigheid
Maatschappij van Weldadigheid

De Historische Vereniging Barendrecht heeft in zaal De Ontmoeting een tentoonstelling geplaatst over de geschiedenis van de Dorpskerk. Op enkele panelen zijn documenten, knipsels en foto's over de kerk te zien. Ook staan hier voorwerpen, zoals collectebussen en een kussentje. In een vitrine is een model van de kerk en een aantal bijbels te zien.

Gepubliceerd op

Tentoonstelling over Dorpskerk in De Ontmoeting
Tentoonstelling over Dorpskerk in De Ontmoeting

De positieve reacties op de al eerder uitgezonden filmpjes van de Historische Vereniging Barendrecht waren voor Locom TV en de HVB aanleiding om meer filmmateriaal uit de collectie van de vereniging op de zender te programmeren.

Daardoor kunnen nu ook ouderen zonder DVD speler, of jongeren die niet zo snel bij de Historische Vereniging binnen lopen, toch kennis nemen van een deel van het werk van de HVB.

Gepubliceerd op

HVB films op LOCOM TV
HVB films op LOCOM TV

Als Historische Verenging Barendrecht hebben we een goede periode gehad de laatste weken, met de unieke tentoonstelling van schilderijen van de Barendrechtse schilder U.A. van Heijkoop.

 

Mede door de inzet van onze voorzitter D. Mooijaart zijn heel veel schilderijen in bruikleen afgegeven. Hierdoor is er een goed overzicht geweest van het oeuvre van de heer Van Heijkoop.

Gepubliceerd op

Schilderij UA van Heijkoop - Boerderij Leeuwenburg
Schilderij UA van Heijkoop - Boerderij Leeuwenburg

In de periode van woensdag 11 januari tot en met 31 januari zal een trailer van de DVD "De Dorpskerk, portret van een 500 jarige" worden uitgezonden op LOKOM TV. Daardoor kunt u al vóór de aanschaf een indruk kan krijgen van deze mooie en 40 minuten durende jubileumfilm.

Gepubliceerd op

DVD “De Dorpskerk, portret van een 500 jarige”
DVD “De Dorpskerk, portret van een 500 jarige”