Nieuwsarchief

2013

Recent is het boek “Zes eeuwen Lindtse kerk te Zwijndrecht’ uitgegeven. De aanleiding was het 100 jarig jubileum van de herbouw van De Lindtse Kerk.

Het boek met harde kaft bevat veel informatie over de geschiedenis van de kerk en omgeving. De 130 bladzijden met veel beeldmateriaal laten zich gemakkelijk lezen.

Gepubliceerd op

Zes eeuwen Lindtse kerk te Zwijndrecht
Zes eeuwen Lindtse kerk te Zwijndrecht

In verband met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt op zaterdag 14 december is het museum gesloten van 23 november tot 14 december.

Op 14 december is het WinterFeest, met Kerstmarkt.

Zaterdag 21 en 28 december is het museum gesloten, op zaterdag 4 januari 2014 bent u weer van harte welkom in ons museum.

Gepubliceerd op

Burgemeester Jan van Belzen heeft vrijdag 27 september in d’Ouwe School de tentoonstelling ‘200 jaar staat der Nederlanden’ geopend.

De Historische Vereniging Barendrecht werkt bij deze tentoonstelling samen met de collega-verenigingen in Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De Barendrechtse tentoonstelling legt de nadruk op de tijd van de koningen Willem I en Willem II. De andere verenigingen nemen een ander deel van het tijdperk voor hun rekening.

Gepubliceerd op

De Verenigingen in Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk besteden in een gezamenlijk project aandacht aan het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Iedere vereniging belicht hierbij elk een tijdvak van 50 jaar, zodat bezoekers een rondje kunnen maken langs de 4 tentoonstellingen. De vorsten die in dat tijdvak regeerden en de lokale geschiedenis worden hierbij belicht.

Gepubliceerd op

DVD 200 jaar Koningshuis
DVD 200 jaar Koningshuis

Tijdens het Zomerfeest is de Historische Vereniging Barendrecht geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Doe mee met de fotopuzzeltocht of neem plaats in het schoolklasje met een ouderwetse juffrouw.

Gepubliceerd op

Schoolklas
Schoolklas

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Barendrecht van dinsdag 14 mei 2013, heeft Dick Mooyaart afscheid genomen als voorzitter van de vereniging.

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap heeft de burgemeester namens het Gemeentebestuur van Barendrecht de waarderingsspeld uitgereikt aan Dick Mooyaart.

Gepubliceerd op

Burgemeester van Belzen overhandigt Dick Mooyaart de oorkonde behorende bij de waarderngsspeld
Burgemeester van Belzen overhandigt Dick Mooyaart de oorkonde behorende bij de waarderngsspeld

Dinsdag 14 mei a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering vindt plaatst in de D'Ouwe School en begint om 19.30 uur.
Aansluitend aan het officiële gedeelte wordt een presentatie gegeven van de Archieven Online.

Gepubliceerd op

Tot onze grote ontsteltenis hebben we vernomen dat Dhr. Frans van Heest is overleden.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde medewerker die zich vele jaren heeft ingezet voor onze vereniging.
Vooral voor de werkgroep genealogie was hij een vast aanspreekpunt voor vele Barendrechters en zelfs van ver buiten Barendrecht werd hij benaderd als het ging over stamboomonderzoek.
De laatste jaren was hij vooral actief om zoveel mogelijk D.T.B. ( doop, trouw en begraaf) gegevens toegankelijk te maken via de website van de Historische Vereniging Barendrecht.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hun veel sterkte met de verwerking van het verlies.

Gepubliceerd op

Frans van Heest
Frans van Heest

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat 60 jaar geleden een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood in 1953 werd getroffen.

De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door een dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Gepubliceerd op

Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...
Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...