Nieuwsbericht

Barendrechtse Erepenning voor mevrouw Corrie Ratsma

Op vrijdag 20 juni ontving mevrouw Corrie Ratsma een Barendrechtse Erepenning uit handen van burgemeester Van Belzen. Mevrouw Ratsma kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor haar vrijwillige inzet voor de Historische Vereniging Barendrecht, haar betrokkenheid bij 'Het Elastisch Perspectief' (het kunstenplan voor Carnisselande) en haar inspanningen voor het project 'Cultuur Baanbrekend'.

Sinds 1978 is mevrouw Ratsma actief in de Historische Vereniging Barendrecht. Zij hield zich voor de vereniging bezig met het herstellen en beheren van vondsten die aan het begin van de jaren tachtig zijn gedaan. Zij was betrokken bij opgravingen in Park Buitenoord bij ‘de Slikmus’ en later bij opgravingen op de hoek van de Koedood en de Korte Koedoodsedijk. Mevrouw Ratsma stond aan de basis van de educatieve website over de geschiedenis van Barendrecht: educatief.historischbarendrecht.nl. Zij droeg hiervoor veel materiaal aan uit het archief van de Historische Vereniging, dat op deze manier toegankelijk is geworden voor iedereen. De website biedt een schat aan gegevens en foto's over het verleden van Barendrecht. Zij helpt graag scholieren die bij de Historische Vereniging aankloppen voor hulp bij een werkstuk.

'Cultuur Baanbrekend'

Mevrouw Ratsma was eveneens zeer actief in het gemeentelijk initiatief 'Cultuur Baanbrekend'. Doel hiervan was het onder de aandacht brengen van de Barendrechtse geschiedenis door middel van kunstuitingen. Zij verrichtte al het vooronderzoek. Kunstwerken die hieruit voortgekomen zijn, zijn onder andere 'De verloren dijk' en 'De Barendrechtse Brug' van Ferdinand Sikken.

Enorme kennis van Barendrechtse geschiedenis

Vanwege haar enorme kennis van de geschiedenis van Barendrecht is mevrouw Ratsma voor vele inwoners van grote waarde. Zij hielp de samenstellers van het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' bij het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de kerk. Ook gaf zij de gemeente advies over de inrichting van de Zuidpolder. Dat heeft onder meer geleid tot de inrichting van een parkje op de plek waar ooit het tramstation Middeldijk was. Mede dankzij de Historische Vereniging staan in park Lagewei 3 informatieborden die het verhaal vertellen van de trams van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij die hier tot 1956 reden.

Procedure Erepenning

De Erepenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding. Deze kan worden uitgereikt aan personen die zich minimaal op twee terreinen, waarvan één gedurende minimaal vijfentwintig jaar, verdienstelijk hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap. Ook aan personen die door uitzonderlijke prestaties een positieve bijdrage hebben geleverd aan de nationale of internationale bekendheid van Barendrecht, kan een Erepenning worden uitgereikt. Iedereen kan een persoon of instelling voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding (Waarderingsspeld of Erepenning). Het maakt niet uit of de persoon die wordt voorgedragen of de aanvrager in Barendrecht woont. De voordracht wordt beoordeeld door de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen, bestaande uit de burgemeester (voorzitter), vijf bewoners van Barendrecht en een ambtelijk medewerker (secretaris). Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, die door de raad gemandateerd is een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van een onderscheiding. 

mevrouw Corrie Ratsma een Barendrechtse Erepenning uit handen van burgemeester Van Belzen
mevrouw Corrie Ratsma een Barendrechtse Erepenning uit handen van burgemeester Van Belzen