Nieuwsbericht

Bijzondere tentoonstelling bodemvondsten uit Barendrecht

In 1996 startte BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van gemeentewerken Rotterdam) een archeologisch onderzoek in de te bouwen VINEX-locatie Carnisselande. Dat gebeurde in opdracht en met financiële ondersteuning van de gemeente Barendrecht. Hieraan voorafgaand hadden leden van de Historische Vereniging, vooral Ton Blinde, al vondsten gedaan die op oudere bewoning wezen dan eerder bekend en te verwachten was.

Een selectie hieruit vanaf 2800 v. Chr. – ca. 1500 wordt binnenkort tentoongesteld in D’ Ouwe School. De fraaie potlood- en pentekeningen van Hans Brouwer laten de leefomgeving van bewoners in die periode zien. Ook de vaste opstelling bodemvondsten blijft te bewonderen.

Het zijn geen schatvondsten, maar ze vertellen wel dat hier al in de Late Steentijd en de Bronstijd mensen verbleven. Voor de drassige gebieden van het ‘West-Nederland’ van toen werd dat vrijwel onmogelijk geacht. En zeker dat er op kleine schaal al wat agrarische bezigheden mogelijk waren. De middeleeuwse vondsten zijn vooral gedaan langs de eveneens teruggevonden dijk van het dijkdorpje Carnisse. Dit verdween volledig in de grote overstromingen van 1373-1375.

Kan van roodbakkend aardewerk hoogte 196 mm fotograaf R.G. Meijere Brielle
Kan van roodbakkend aardewerk hoogte 196 mm fotograaf R.G. Meijere Brielle

Kom kijken in D’ Ouwe School, Dorpsstraat 150a bij de Watertoren, op de zaterdagen 1, 8 en 15 oktober van 10.30 – 16.00 uur of op afspraak met Ton Blinde 06 53 29 54 36.

Opening door Biggo van Duvelant, ‘stichter van Rhoon’, op 1 oktober om 10.30 uur. Leden zijn hierbij hartelijk welkom!

Bronvermelding foto’s : Stichting Documentatie van het Cultuurhistorisch Bezit van het Waterschap IJsselmonde, Barendrecht en Uitgeverij Verloren b.v. , Hilversum

Deksel of dover diameter 76mm fotograaf R.G.Meijer Brielle
Deksel of dover diameter 76mm fotograaf R.G.Meijer Brielle