Nieuwsbericht

Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde

Dit is de titel van het nieuwe boek, waarin de unieke stedenbouwkundige geschiedenis van Barendrecht in woord en beeld wordt gepresenteerd. Vanaf de vorming van het landschap en de inpolderingen tot en met de laatste uitbreidingswijken.

 

Met luchtfoto’s, kaarten en toegankelijke teksten wordt verteld welke plannen er steeds zijn gemaakt en hoe het dijkdorp na 1950 stapsgewijs uitgroeide tot een gemeente van 47.000 inwoners. Elke tien jaar verdubbelde het inwonertal en ondanks deze spectaculaire groei, bleef elke groeifase leefbaar. Barendrecht is uniek omdat de wijken een prachtig overzicht bieden van de Nederlandse stedenbouwkundige ideeën vanaf 1920 tot nu toe. En omdat vijftig jaar lang één stedenbouwkundig bureau, bureau Wissing te Barendrecht, de gemeente adviseerde waardoor een sterk samenhangend geheel is ontstaan met stuk voor stuk geliefde woonwijken.

 

Duidelijk komt naar voren dat niet alleen een doortastend gemeentebestuur en een vooruitstrevende woningbouwvereniging, maar ook een mondige burgerij de regionale en nationale claims steeds naar eigen hand heeft gezet. Niet met de rug naar de samenleving, maar zelfverzekerd, pragmatisch en flexibel het beste er van maken!

 

Dertien wijken worden gedetailleerd beschreven en geïllustreerd met recente foto’s. Uiteengezet wordt hoe ze zijn ontstaan en wat ze bijzonder maakt. Bovendien zijn er acht boeiende interviews met bewoners van oude en nieuwe wijken opgenomen, die hun woonervaringen vertellen.

 

Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde verschijnt tegelijkertijd met het honderdjarig bestaan van Woonvereniging Patrimonium. Uitgever is Stichting Het Monumentale Barendrechtse Boek, waarin het gemeentebestuur, de monumentencommissie en bureau Wissing vertegenwoordigd zijn. Een collectief onder leiding van Maarten A. Ouwens, dertig jaar stedenbouwkundig adviseur van Barendrecht, heeft het boek geschreven, geïllustreerd en vorm gegeven. Er is geput uit vele (foto)archieven en velen verleenden hun medewerking. Hoofdsponsors zijn Woonvereniging Patrimonium en bureau Wissing.

 

Het is een prachtig kijk- en leesboek geworden voor alle Barendrechters die in hun dorp en woonwijk geïnteresseerd zijn.

 

Het boek is vanaf 25 mei te koop bij boekhandel B. Onnink voor € 17,95; na 1 juli is de prijs € 19,50. Het boek kunt u al op deze pagina bestellen door een mail te sturen naar het volgende adres: barendrechtboek@gmail.com

 

U ontvangt dan gegevens hoe u het boek kunt bestellen en betalen waarna u het na 24 mei zult ontvangen.

Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde
Barendrecht: de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde