Nieuwsbericht

Cor Veenman 1918 – 2017

Zijn grote wens om honderd te worden is niet vervuld. Hij overleed op 27 augustus jl.

Cor Veenman was van 1984 tot 2016 een enthousiast en geliefd lid van de Werkgroep Archieven Oud Barendrecht en Genealogie. Hij en zijn vrouw Annie volgden cursussen Oud-Schrift om historisch belangrijke documenten uit de Barendrechtse geschiedenis te kunnen ontcijferen. Deze waren op filmrollen uit de nalatenschap van ons lid Jo Schop in het bezit van de HVB gekomen. De uitgeschreven teksten zijn van onschatbare waarde voor de vroegere geschiedenis van Barendrecht. Ook schreef hij talloze kaartjes voor de bakjes met gegevens uit de Doop-, Trouw- en Begraafboeken voor de afdeling Genealogie.

Wegens ziekte van Annie namen ze vorig jaar afscheid van hun clubje bij dochter Marijke de Bruijn-Veenman. Annie overleed enige tijd later. Cor kreeg op 4 oktober 2016 voor zijn langdurige werk bij de HVB de Barendrechtse Waarderingsspeld door burgemeester Jan van Belzen uitgereikt. Wat was hij blij met deze waardering! Marijke mocht die voor haar moeder in ontvangst nemen. Bij uitzondering werd deze postuum verleend.

Cor was veelzijdig: een goede voetballer, zanger met een mooie stem, een groot liefhebber van geschiedenis en een zeer verdienstelijk amateurschilder. Jammer dat we hem in 2018 niet meer voor zijn verjaardag kunnen verrassen.

Schilderij C. Veenman
Schilderij C. Veenman