Nieuwsbericht

Daar zit muziek in!

Onder de titel "Daar zit muziek in!" is er gedurende de maand april in het gebouw van de Historische Vereniging D'Ouwe School van alles te zien en te horen op het gebied van muziek. Van blokfluiten, xylofoons als kinderspeelgoed tot oude (antieke) instrumenten van bijvoorbeeld Barendrechts fanfare. Van geluidsdragers zoals grammofoonplaten, cassettebandjes en Cd’s tot geluidsmakers, van antieke radio’s, pick-ups, stereotorens tot Cd-spelers. Door de heren Cees Vermeer en Ludwig Louwerse en met ondersteuning van de vrijwilligers uit de werkplaats, is de gehele expositie samengesteld en aangekleed met historische korpsvaandels, trofeeën en originele uniformen.

Bovendien zijn er tijdens de zaterdagen in april diverse muzikale optredens gepland van o.a. vrijwilligers van de historische vereniging, de Barendrechtse zanger/gitarist Dennis Smit e.a. Onze speciale dank gaat uit naar Dhr. P. Nouwen, die een aantal drumband en fanfare-instrumenten in bruikleen heeft afgestaan voor deze expositie, waaronder een prachtige antieke trommel, een exemplaar waarop hijzelf jarenlang heeft gespeeld.

Deze expositie is geopend op alle zaterdagen in april van 14.00 uur tot 16.00 uur, en op Koningsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Daar zit muziek in!
Daar zit muziek in!