Nieuwsbericht

E-mailadressen van het ledenbestand

De laatste tijd vermelden wij bij de persoonlijke gegevens in ons ledenbestand de e-mailadressen van onze leden. Wij willen graag de e-mailadressen in ons bestand opnemen om daarmee de mogelijkheid te hebben om u op een snelle persoonlijke en adequate manier te informeren.

Nog lang niet van alle leden hebben wij het e-mailadres, daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw e-mailadres aan ons door te geven. Uiteraard zullen wij de ontvangen e-mailadressen niet aan derden beschikbaar stellen.

U kunt uw adres doorgeven door een e-mail aan de afdeling ledenadministratie. Onze ledenadministratie is bereikbaar via n.verschoor3@kpnplanet.nl.

Met dank voor uw / jouw medewerking,

Nel Verschoor

email
email