Nieuwsbericht

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

Aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart a.s. is er op zaterdag 17 maart in D’Ouwe School aan de Dorpsstraat 150-150a een expositie ingericht getiteld: “Barendrecht kiest – in historisch perspectief”.

Er wordt een beeld gegeven van de verkiezingen in het verleden, in het bijzonder gericht op “ons” Barendrecht. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van het kiesrecht vanaf halverwege de 19de eeuw en het ontstaan van de verschillende politiek partijen.

In het kiesrechtregister van 1841 werden 98 kiezers vermeld, verdeeld over het district Ridderkerk. Onder dit district viel ook de Gemeente Barendrecht met in totaal 16 kiesgerechtigden. Kiesgerechtigden waren alleen zij, die in het betreffende gebied tot een bepaald bedrag "goed" waren. Stemrecht hadden toen de bouwman, notaris, burgemeester, vlasboer, rentenier, koopman en een "particulier". De timmerman, koster, landarbeider en alle vrouwen ( rijk of arm) hadden geen stemrecht. Bij de expositie liggen de verslagen van de handelingen der Staten Generaal ( 1e en 2e kamer) van 1855 en later ter inzage.

U kunt de expositie bezoeken op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Barendrecht kiest – in historisch perspectief
Barendrecht kiest – in historisch perspectief