Nieuwsbericht

HVB behulpzaam bij samenstelling van jubileumboek ´Vijf eeuwen Dorpskerk´

Over de lange geschiedenis van Barendrecht is veel bekend en in woord en beeld vastgelegd. Dat is voor een belangrijk deel mede te danken aan de speurzin van medewerk(st)ers van de Historische Vereniging Barendrecht, niet voor niets gesierd met de bijnaam ´het geheugen van Barendrecht´.

 

Diverse auteurs van het boek ´Vijf eeuwen Dorpskerk´ dat feestelijk wordt gepresenteerd tijdens de viering op woensdag 2 mei van het vijfhonderdjarig bestaan van het oudste rijksmonument, hebben dankbaar kennis genomen van de uitvoerige informatie die in de archieven van de HVB in d´Ouwe School is opgeslagen.

 

Medewerk(st)ers zijn hun vele malen behulpzaam geweest bij het boven water halen van gegevens voor de specifieke onderwerpen waarover zij bijdragen aan het jubileumboek hebben geschreven.

Kees Brinkman, Emmar van Duin, Hans van Gelder en Arco van der Lee hebben nooit vergeefs aangeklopt bij Corrie Ratsma met vragen waarop zij zelf het antwoord niet konden vinden.

 

Persoonlijk ben ik haar dankbaar voor alle moeite die zij zich heeft gegeven, om tot voor kort onbekend gebleven feiten en gebeurtenissen over de historie van de vijf eeuwen Dorpskerk en de hervormde gemeente op te sporen. De resultaten van haar zoektochten hebben extra kleur gegeven aan die hoofdstukken. Sterker nog: ze hebben de geschiedenis van Barendrecht in belangrijke mate aangevuld!

 

Met toestemming van HVB-voorzitter Dick Mooyaart hebben Hans Verschoor en Paul Slinkert de volledige collectie (oude) foto´s van de Dorpskerk en het vroegere dorp ter beschikking gesteld. De redactie van het jubileumboek heeft er een ruime keus uit gemaakt. Ton van der Garde verraste mij en anderen dikwijls met illustraties die hij elders had gevonden.

 

Kortom, de productie van ´Vijf eeuwen Dorpskerk´ is mede mogelijk gemaakt dankzij de spontane medewerking van de  Historische Vereniging Barendrecht.

 

De stichting Vrienden van de Dorpskerk wil mede daarom alle leden van de HVB in de gelegenheid stellen om het jubileumboek met een korting van € 10 aan te schaffen. Dat is mogelijk door het met bijgaande intekenbon te reserveren. U kunt ook intekenen op de website van de dorpskerk. Na de presentatie van het boek op 2 mei bedraagt de winkelprijs € 35.

 

Wie zich interesseert voor de geschiedenis van Barendrecht verzekert zich met ´Vijf eeuwen Dorpskerk´ van een waardevolle (en welkome) verdieping van zijn of haar kennis.

 

(Alle auteurs hebben belangeloos aan het boek meegewerkt).

 

De Dorpskerk werd tijdens het Zomerfeest in 2010 gekozen als het mooiste gebouw in de oude kern van Barendrecht.

 

Het presentatie van het jubileumboek ´Vijf eeuwen Dorpskerk´ is op 2 mei 2012. Dat is de dag waarop de kerk vijfhonderd jaar geleden als rooms-katholiek bedehuis werd ingewijd.

Wim de Regt

Dorpskerk 500 jaar
Dorpskerk 500 jaar