Nieuwsbericht

In memoriam Wim Groenenboom


Op dinsdag 17 september hebben wij het droevige bericht ontvangen van het overlijden van Dhr. Wim Groenenboom Met zijn gezondheid ging het de laatste tijd bergafwaarts. Vanaf begin dit jaar moest hij met het vrijwilligerswerk bij de HVB gaan minderen. Op 4 juni van dit jaar hebben we definitief afscheid van Wim genomen als vrijwilliger.

Wim heeft zich 30 jaar lang ingezet voor de vereniging. Op de dinsdagmiddag was hij in de werkplaats te vinden. Het opknappen, restaureren en weer in de originele staat terugbrengen van ingebrachte objecten was “zijn ding”. Voor het verlenen van hand en spandiensten voor, tijdens (suppoosten) en na afloop van tentoonstellingen was Wim van de partij en heeft hij ook nog enige tijd in het bestuur plaatsgenomen. Een HVB-carrière die begonnen is op de locatie Barendrechtse weg, daarna een jaartje aan de Hoefslag en vervolgens in de D’ Ouwe School. Een van de eerste klussen hier was, samen met de vrijwilligers van toen, het naar beneden brengen van de zoldervloer. Een klus met takels en handwerk. Ook voor her vervoeren van grote stukken, schilderijen en allerlei andere objecten kon je een beroep op hem doen.

Mede door zijn jarenlange inzet als vrijwilliger is de Historische Vereniging Barendrecht uitgegroeid tot het niet meer weg te denken “Geheugen van Barendrecht”.

We verliezen in hem een zeer gewaardeerde collega-vrijwilliger, nauw betrokken bij onze vereniging en de leden, die zich vele jaren heeft ingezet voor de HVB. Onze gedachten gaan uit naar de familie van Wim en wensen hen veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Het bestuur, leden en vrijwilligers van de Historische Vereniging Barendrecht.

Wim Groenenboom (foto roroba)
Wim Groenenboom (foto roroba)