Nieuwsbericht

Oorkonde voor Dick Mooyaart

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Barendrecht van dinsdag 14 mei 2013, heeft Dick Mooyaart afscheid genomen als voorzitter van de vereniging. Vanaf 2003 is hij actief geweest als voorzitter en zoals vooraf was aangekondigd gaat hij het wat rustiger aan doen. Hij blijft wel actief als bestuurslid zodat de kennis en verhalen uit Historisch Barendrecht voor de vereniging behouden blijven.

 

Na de opening van de ledenvergadering werd Dick Mooyaart zichtbaar verrast door de aanwezigheid van de burgemeester Dhr. van Belzen. Nadat ook een aantal familieleden van Dick waren aangeschoven volgde een toespraak van de burgemeester waarbij niet alleen de functie van voorzitter werd geroemd maar ook een aantal andere activiteiten in het kader van vrijwilligerswerk.

Op vele fronten heeft hij zich dienstbaar gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap zoals in het werk voor de Hervormde Kerk, de Kleine Duiker, het bezorgen van contactbladen van de diverse instanties, het informeren en rondleiden van schooljeugd… enz. … teveel om op te noemen… en niet te vergeten het verzamelen van oud papier.

 

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor deze bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap heeft de burgemeester namens het Gemeentebestuur van Barendrecht de waarderingsspeld uitgereikt aan Dick Mooyaart. Daarna volgde de uitreiking van de hierbij behorende waarderings oorkonde.

 

Nieuwe voorzitter

Hierna werd de vergadering zoals gewoonlijk afgewerkt tot aan het agendapunt van de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Hiervoor heeft Mevr. Janny Schaap zich beschikbaar gesteld en zij is met goedkeuring van alle aanwezigen als nieuwe voorzitter benoemd. Wij zien de toekomst in vertrouwen tegemoet en wensen haar veel succes in de nieuwe functie.

 

Burgemeester van Belzen overhandigt Dick Mooyaart de oorkonde behorende bij de waarderngsspeld
Burgemeester van Belzen overhandigt Dick Mooyaart de oorkonde behorende bij de waarderngsspeld