Nieuwsbericht

Oudhollandse wandtegels

De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft een grote hoeveelheid interessante bodemvondsten in haar collectie. Uit verschillende tijdperken zijn (fragmenten van) voorwerpen in de bodem gevonden, die duiden op bewoning en/of gebruik van het land. Vooral cultuur-historisch interessant.

En al die bodemvondsten moeten opgemeten, gedateerd en beschreven worden. We willen weten wat er allemaal gevonden is, hoe oud de vondsten zijn en zo mogelijk waar ze zijn gemaakt. Doel is een uitgebreide catalogus op te zetten met de belangrijkste informatie, die bij voorkeur via een pc-database is te raadplegen.

Begonnen is met de Oudhollandse wandtegels, omdat dat een beperkt en inzichtelijk deelgebied is van de collectie. Al doende ontstond er een verhaal over het gebruik en het verzamelen van wandtegels dat leuk is om te vertellen. Met interessante exemplaren om dit verhaal te illustreren.

In dit nieuwe artikel van de werkgroep bodemonderzoek wordt dit verhaal verteld. 

(of ga naar: Werkgroepen -> Bodemonderzoek -> Oudhollandse wandtegels)

Oudhollandse wandtegels
Oudhollandse wandtegels