Nieuwsbericht

Terug in de tijd met de Historische Vereniging Barendrecht

Twee zaterdagen foto- en filmvoorstellingen in het museum van de Historische Vereniging Barendrecht

Kunt u het zich nog herinneren? In de jaren 1960 van de vorige eeuw was het station van Barendrecht gelegen op het eind van de Wilhelminastraat langs de Stationsweg. Het was in die jaren 60 dé treinverbinding richting Rotterdam en richting Dordrecht. Een foto van dit station, bijna op ware grootte, is de komende twee weken te zien bij de Historische Vereniging Barendrecht.

Maar er is nog veel meer te zien op de tentoonstelling. Vele originele opnames zijn in volgorde aangebracht op een aantal wandborden en geven een indruk van de situatie in deze periode. Er zijn een groot aantal originele foto’s uit het archief van de Historische Vereniging Barendrecht tentoongesteld. Opnames die vrijwillig en te goeder trouw beschikbaar gesteld zijn door inwoners van onze gemeente met de achterliggende gedachte deze te bewaren in ons archief en ze niet te gebruiken voor ander doeleinden.

Dit geld overigens ook voor de oude filmopnames die we hebben mogen ontvangen. Van deze filmopnames hebben we er een groot aantal kunnen digitaliseren en op DVD kunnen overzetten. Het geeft de mensen die hun filmbeelden aan de Historische Vereniging Barendrecht hebben toevertrouwd het gevoel dat deze opnames in goede handen zijn en niet voor ander doeleinden gebruikt worden dan als voor onze vereniging. Met dank aan dit gestelde vertrouwen zijn we dan ook trots een dergelijke tentoonstelling te hebben kunnen samenstellen. Gedurende de tentoonstelling kunnen we een tweetal originele DVD’s met opnames uit de zestiger jaren tonen, bewerkt door een vrijwilliger van onze vereniging. Uiteraard zijn deze originele DVD’s ook voor verkoop beschikbaar.

De tentoonstelling is geopend op zaterdag 7 en 14 november van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid en een bezoek aan het museum is zeker de moeite waard.

De Puinweg
De Puinweg