Nieuwsbericht

Terug in de tijd op Open Monumentendag

Voor Open Monumentendag 2018 op zaterdag 8 september is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar onder andere liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt.

Veel aandacht gaat uit naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Barendrecht heeft sinds 1915 een veiling en in 1917 wordt een echt veilinggebouw neergezet. In 1930 wordt de veiling aangesloten op het spoorwegnet. In 1955 wordt een gebouw aan de Gebroken Meeldijk geopend.

De Historische Vereniging Barendrecht heeft in samenwerking met The Greenery een expositie ingericht, met als onderwerp “de veiling van Barendrecht”. Er hangt een afbeelding van de veilingklok zoals deze jarenlang in gebruik was bij het afmijnen van de aangeboden groenten en het fruit. Een veilingmeester noemt een prijs en de handelaar die als eerst 'mijn!' roept, is de koper.

Maar er is nog zo veel meer te zien op de tentoonstelling. Onder andere miniatuurvrachtwagens en een afbeelding die de vertegenwoordiging van The Greenery wereldwijd weergeeft. Veel afbeeldingen maken duidelijk waarom de Barendrechtse veiling alle jaren zo belangrijk is geweest. Er zijn diverse attributen uit die jaren te bewonderen. Ook is er een filmpresentatie van de “Coöperatieve Tuinbouwvereniging Barendrecht en Omstreken”. Vanwege het 25 jarig bestaan in maart 1940 heeft men in 1939 een film gemaakt van het veilinggebeuren en de agrarische bedrijvigheid in haar verzorgingsgebied. Deze film wordt vertoond bij de Historische Vereniging Barendrecht en is tevens te koop. We zien bijvoorbeeld de teelt van verschillende groenten en fruit, sorteren en verpakken hiervan en de verwerking van aardbeien.

Om 11.00 uur komt Arie v.d. Waal een kort verhaal vertellen over The Greenery. En aansluitend zal hij een voorbeeldveiling doen zoals dat vroeger ging.

De toegang is gratis en U bent van harte welkom.

D’Ouwe School aan de Dorpsstraat 150-150a is op zaterdag 8 september geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur, op 15 september van 14.00 tot 16.00 uur. 

Foto’s: Historische Vereniging Barendrecht.
Foto’s: Historische Vereniging Barendrecht.