Werkgroepen

De Historische Verenging Barendrecht voert als slogan "Het geheugen van Barendrecht".

Om dat waar te maken zijn wekelijks tientallen vrijwilligers bezig om de diverse archieven en voorwerpen te beheren, toegankelijk te houden en belangstellenden te informeren over de (gemeentelijke of persoonlijke) geschiedenis. Voor belangstellenden is in ons museum een permanente expositie en worden er regelmatig thematentoonstellingen georganiseerd. Alle leden en donateurs ontvangen bovendien ieder kwartaal het Contactblad dat in een oplage van ca. 600 stuks uitgegeven wordt. Speciaal voor onderwijsdoeleinden vindt u onder de kop Educatief een aparte website waarin Barendrechtse geschiedenis uitgebreid is omschreven.

Omdat voor al deze taken uiteenlopende vaardigheden nodig zijn, is de vereniging ingedeeld in de werkgroepen Archieven en Genealogie, Bibliotheek, Bodemonderzoek, Documentatieontwikkeling, Foto en film, Tentoonstellingen, Monumentenzorg, Restauratie voorwerpen en Website beheer.

Om een goede toegankelijkheid te verkrijgen is het fotobestand inmiddels digitaal en wordt er gewerkt aan een digitaal doorzoekbaar bestand van alle verzamelde voorwerpen, kaarten e.d. die daarvoor worden gefotografeerd en omschreven. Ook oude 8, 16 en 35 mm films worden gedigitaliseerd en gerestaureerd waarna die bestanden worden gebruikt voor het maken van documentaires door er commentaar en geluid aan toe te voegen. Deze documentaire films worden op DVD gezet, waardoor ook deze films weer voor iedereen weer toegankelijk en begrijpelijk zijn geworden. Veel oude akten in onze archieven zijn met de hand in oud Nederlands geschreven waardoor het voor veel mensen zeer moeilijk leesbaar is. Daarom worden deze vertaald naar hedendaags Nederlands.

Er is dus veel te doen en extra hulp, in vorm variërend van huishoudelijk werk tot specialistische taken, is altijd welkom.