Uitgelicht

Oude Barendrechtse archieven zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt: testamenten, hypotheek- en verkoopaktes, boedel- en voogdijrekening en meer.
Barendrecht van nu en vroeger op ansichten en foto's, oude schoolfoto's en films (op dvd en usb-stick)
De Historische Vereniging Barendrecht heeft in haar bibliotheek honderden boeken over verschillende onderwerpen.
Het Contactblad van de vereniging verschijnt viermaal per jaar. Beginnend met de oudste exemplaren worden de Contactbladen gedigitaliseerd en kunnen hier online worden ingezien.
Wilt u met uw stamboom beginnen of uw Barendrechtse familliegegevens verder uitbreiden, dan vindt u hier alle informatie. Doop- en trouwboeken, familiedossiers, familieadverties uit De Schakel, kwartierboeken enz..
Het museum omvat een schat aan historische voorwerpen, zoals gereedschappen, huishoudelijke spullen en complete winkelinrichtingen.

Nieuws

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat zeventig jaar geleden, in 1953, een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood werd getroffen. De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door de dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Gepubliceerd op

Uit handen van kerkrentmeester Simon Hoek ontving de Historische Verening Barendrecht een kopie van de film 'Alles heeft zijn tijd'. Simon Hoek en zijn echtgenote hebben deze professionele film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk laten maken in verband met hun 50-jarig huwelijk.

De film is gemaakt door Jacolien Rog. De begeleidende tekst is geschreven in samenwerking met Loek Romeyn van de Stichting Tot Behoud van het Torenuurwerk in Nederland.

Gepubliceerd op

'Alles heeft zijn tijd', film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk
'Alles heeft zijn tijd', film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk

Op zaterdag 10 december is er in de Oude Dorpskern van Barendrecht weer WinterFeest georganiseerd. De activiteiten in de Dorpskerk, in het museum van de Historische Vereniging Barendrecht en op het terrein eromheen, gingen op deze dag om 14:00 uur van start en duurden tot 20:00 uur. De Historische Vereniging Barendrecht was op deze dag geopend en gratis toegankelijk voor publiek.

Gepubliceerd op

Elke eerste zaterdag van de maand is de afdeling 'Archieven en Genealogie' van de Historische Vereniging Barendrecht geopend. Zaterdag 3 december a.s. kunt u weer terecht met uw vragen over stamboomonderzoek, gegevens en foto's van Barendrechtse familieleden, foto's van oud Barendrecht of over de geschiedenis van Barendrecht. Tussen 10.00 - 13.00 uur bent u van harte welkom bij D' Ouwe School, Dorpsstraat 150, achter de watertoren.

Gepubliceerd op