Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht

Inv.nr. Omschrijving Periode
1 Boedel en Voogdijrekeningen (Weeskamer Archief) 1627 - 1722
2 Boedel en Voogdijrekeningen (Weeskamer Archief) 17de en 18de eeuw
3 Boedel en Voogdijrekeningen (Weeskamer Archief) 1727 - 1766
  In deze akten vindt u de rekeningen die werden gemaakt voor de nabestaanden of te wel de erfgenamen.
4 Blokcedullen der tienden 1619 - 1743
5 Blokcedullen der tienden 1744 - 1774
6 Blokcedullen der tienden 1775 - 1807
7 Akten van arrest en overgifte 18de eeuw
8 Requesten van insolventie 18de eeuw
9 Schepenakten (testamenten, huurcedullen, inventarissen) enz. 17de en 18de eeuw
10 Boedelinventarissen 17de en 18de eeuw
11 Akten van taxatie. 17de eeuw
12 Kwitanties van geconsigneerde penningen 18de eeuw
13 Schepenakten, huurcedullen vertichtingen enz 17de eeuw
14 Condities van verkoop van roerende en onroerende goederen 17de en 18de eeuw
15 Condities van verkoop van tiendverpachtingen 17de en 18de eeuw
16 Schepenakten (testamenten, scheidingen, inventarissen, requesten enz.) 17de en 18de eeuw
  In de scheidingen wordt de boedel onder de nabestaanden verdeeld.
17 Contracten van koop van onroerend goed 1622 - 1808
18 Biljetten van verkoop 1795 - 1810
19 Akten van transport, scheidingen en testamenten 1808 - 1810
20 Register van transporten en hypotheken 1634 - 1654
21 Register van transporten en hypotheken 1654 - 1681
22 Register van transporten en hypotheken 1681 - 1712
23 Register van transporten en hypotheken 1712 - 1789
24 Register van transporten en hypotheken 1789 - 1808
  De akten van transporten en hypotheken gaan over koop en verkoop van land en huizen. De namen van koper en verkoper worden hierin genoemd, de koopvoorwaarden soms ook de prijs. Van de belendingen van huis of land worden ook de namen genoemd.
25 Register van aangeving van koop enz. 1737 - 1806
26 Register van publieke verkopingen, roerende/onroerende goederen enz. 1653 - 1671
27 Register van publieke verkopingen, roerende/onroerende goederen enz. 1724 - 1742
28 Register van publieke verkopingen, roerende/onroerende goederen enz. 1743 - 1757
29 Register van publieke verkopingen, roerende/onroerende goederen enz. 1757 - 1779
30 Register van publieke verkopingen, roerende/onroerende goederen enz. 1780 - 1804
31 Register van taxatie voor de successie 1724 - 1805
32 Register van taxatie voor de successie 1805 - 1810
33 Resolutieboek 1731 - 1807
  In deze akten vindt u zaken van allerlei aard, b.v. het Brandweercohier, de lijst van weerbare mannen, kortom erg interessant om eens te bekijken of uw voorouder erin voorkomt.
34 Civiele Rol 1724 - 1810
  Dit zijn gerechterlijke zaken met kleine vergrijpen.
35 Register van eigendomsovergang 1808 - 1810