West Barendrecht en Carnisse

Inv.nr. Omschrijving Periode
1 Register van transporten en hypotheken enz. 1611 - 1641
2 Register van transporten en hypotheken enz. 1641 - 1654
3 Register van transporten en hypotheken enz. 1654 - 1671
4 Register van transporten en hypotheken enz. 1671 - 1693
5 Register van transporten en hypotheken enz. 1693 - 1721
6 Register van transporten en hypotheken enz. 1721 - 1754
7 Register van transporten en hypotheken enz. 1755 - 1787
8 Register van transporten en hypotheken enz. van West Barendrecht 1788 - 1808
9 Register van transporten en hypotheken enz. van Carnisse 1786 - 1808
10 Register van koopcontracten van onroerend goed en akten van admissie 1737 - 1793
11 Transporten en hypotheken van West Barendrecht 1808 - 1810
12 Transporten en hypotheken van Carnisse 1808 - 1810
13 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1719 - 1723
14 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1723 - 1735
15 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1735 - 1743
16 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1743 - 1755
17 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1755 - 1766
18 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1766 - 1776
19 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1776 - 1790
20 Register van verkoop van roerende en onroerende goederen, verhuringen 1790 - 1800
21 Register van verkoping enz. van West Barendrecht 1801 - 1811
22 Register van verkoping enz. van Carnisse 1790 - 1805
23 Condities van verkoop van roerend/onroerend goed en tiend verpachting 1805 - 1811
24 Civiele Rol (rechtzaken) 1662 - 1721
25 Civiele Rol (rechtzaken) 1722 - 1803
26 Civiele Rol (rechtzaken) 1805 - 1809
27 Register van taxatie voor de successie 1693 - 1776
28 Register van taxatie voor de successie 1777 - 1810
29 Weesboek 1710 - 1808
30 Resolutieboeken 1732 - 1796
31 Resolutieboeken 1796 - 1810
32 Schepen akten (testamenten, akten van voogdij enz.) 1793 - 1809

Al deze akten staan op fiches die u bij ons op een leesapparaat kunt komen lezen.

Mocht u dit niet lukken, want de akten zijn in het Oud Nederlands, dan zijn er altijd mensen aanwezig die u hierbij kunnen helpen. Een groot gedeelte is getranscribeerd[1] en op de computer gezet. We zijn hier nog steeds mee bezig, een heidens karwei van jaren. Maar als de akte die u wilt hebben nog niet is verwerkt kunnen wij dit alsnog voor u te doen. Tevens kunnen wij voor u een kopie van de originele akte verzorgen.[1] transcriberen = overzetten in een andere vorm (leesbare taal)