inv. nr. 2, verleibrief land in Oost-Barendrecht dd.14 juli 1320

Wi, Gheraet, Here van Hoerne, van Altena, van Parweis ende van Heerlaer maken cont ende kenlijc allen den ghenen die dese brief selen sien ofte horen lesen met kennissen der waerheit, dat wi verliet hebben ende verlien Heren Didderic van Riede, riddere, in gherechten leen vijf viertel lants int ghericht ende ambacht van Baerendrecht gheleghen, die Heine van Waes van Heren Didderice voerseeght heve ende omdat wi willen dat hem dit vaste en ghestade bliven so hebbe wi dese brief open doen seghelen met onsen seghele. Ghegheven int jaer ons Heren drijetienhondert ende twintich des manendaghes na Sinte Margriten dach.

 

corr. en typ. 2009 JvV