inv. nr. 3, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 17 mei 1321.

Wi, Gheeraet, Heere van Hoerne, van Altena, van Perveijs ende van Haerlaer, maken cont allen luden, dat wi ghegheven hebben ende verlien Jan Haren Gillijs zone, porter in Dordrecht, die houder es van desen brieve, ende sinen nacomelinghen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen tote eenen rechten erfleen, dat ambocht van Barendrecht, alsoe groet alst Haer Didderic van Riede, ridder, van ons plach te houden ende hi ons up ghedraghen heeft voer onse mannen, met der manscap van Heinen van Waes van alsulken goede als hi van Haren Didderic van Riede voerseit houdende es, dat es te verstane vijf viertel lants. Ende hier over waren onse manne namelic Haer Jan van Risewijc, ridder, Vastraet van Ghijecen ende Hughe Vosprechts zone, ende voert ghelove wi Jan Haren Gillijs zone voerseit, in desen voerscreven ambochte te houden ende te waren ende allen commer ende antale of te doene tot desen daghe toe. In orconde desen brieve gezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heeren M CCC ende een ende twintich des sondaghes na Sinte Servaes daghe.

 

corr. en typ. 2009 JvV