inv. nr. 86.1, verleibrief tienden in Barendrecht en Carnisse dd. 12 december 1327

Wi, Ghoernant van Kalinchem, bi der ghenade Ghoeds abt van Sente Pouwels t’ Utrecht, doen te verstaen allen luden, dat wi verliet ende verleent hebben, verlijen ende verlenen met dese jeghenwoerdighen brieve Janne Haren Gilijs soen, poerter in Dordrecht, met allen rechte, alse onse ende ons ghoetshuijs manne met vonnesse ende oerdeel wijsden, dat wi mochten ende sculdich waren te doene bi rechte, onsen smalen thiende die gheleghen es in Berendrecht ende in Karnisse, te rechten man ghoede, welken thiende hem onse voersate Haer Henric verlijet ende verleent hadde. Ende voert so belove wi den voergheseijden Janne, dat wi hem houden ende waren sullen in dien voergheseijden ghoede ende bescermen jeghen alle den ghenen dies ten rechte comen willen.

Hier over waren Ernst Hubrechts soen, Armbrecht van Beijaerde ende anders onse manne ende vele ghoeder lude daer mede.

Dit ghesciede in onsen zale Sente Pouwels t’ Utrecht int jaer ons Heren, als men scrijft dusent driehondert ende seven ende twintich op den saterdach na onser vrouwendach verhoelen.

 

corr. en typ.2009 JvV