manGerrit Hendriksz Blokker‏‎

Alzoo deze lieden vreemdelingen zijn en de vrouw in het doortrekken van deze plaats is komen te bevallen, zoo meend de E. kerkeraad nooit gehouden te zijn tot alimentatie van verleenen eener acte van indemniteit voor dit kind, ofschoon hetzelve hier geboren en gedoopt is.

Gehuwd ‎voor 29 jun 1777 met:

womanJohanna Hoezee‏‎

Kind:

1)
womanAntje Gerritsdr Blokker‏‎
Ged. te Barendrecht ‎29 jun 1777, bron: Barendrecht DTB 5...