Bronnen

Titel: Barendrecht DTB 3a...
Barendrecht DTB 3a
Bron bij doop: Gijsbert Jacobs
Bron bij doop: Pietertie Daniels
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Isbrantsz
Bron bij huwelijk (kerk): Herman Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Aert Geerits
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Pleune
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Aerts
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Huygen
Bron bij huwelijk (kerk): Pauwels Pleune
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Dircksz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Reyniersz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Jansse
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Heijndricks Willems
Bron bij huwelijk (kerk): Job Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Fop Danielsz van Driel
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Andriesz
Bron bij huwelijk (kerk): Annetge Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbert Claeysz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenaert Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Isaac Rochusz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Aertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jasper Huygen
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Adriaensz Hoogendijck
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbrecht Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Joris Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Joris Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Adriaensz (Salie)
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Lieven Willemsz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Pauwels Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Bastiaensse
Bron bij huwelijk (kerk): Lenaert Pleune
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Waddensz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Willemsz
Bron bij huwelijk (kerk): Frans Antonisz van der Poele
Bron bij huwelijk (kerk): Matthys Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Wouter Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Adriaensz (Abrahams ?)
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Coenraet Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Lenaerts
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Heijndrixsz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Ghijsbrechts
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Heijndrixz
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Heijndrick Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Fop Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenaert Melisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Dame
Bron bij huwelijk (kerk): Sijwaert Rijckwaert (Vijckwaert)
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jans
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Geerits
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jans
Bron bij huwelijk (kerk): Ghijsbert Claesz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Laureijs
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Heijndricks
Bron bij huwelijk (kerk): Gheerit Heyndricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbrecht Hubertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Simons
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz Pronck
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Lau Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Sibrantsz
Bron bij huwelijk (kerk): Gerlof Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Joos Cornelis
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Melis Michielsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Claes Arentsz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Hendricxsz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Hendricsz
Bron bij huwelijk (kerk): Wyt Roochusz
Bron bij huwelijk (kerk): Ploen Dame
Bron bij huwelijk (kerk): Pleun Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Job Thomasz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Hermansz
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Robrecht Gysbrechtsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbrecht Geerits
Bron bij huwelijk (kerk): Franck Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Wouter Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Cornelisz de Wilde
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Michiele
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Meeusz
Bron bij huwelijk (kerk): Claes Cornelisz (Joppe)
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz Clopper
Bron bij huwelijk (kerk): Hubrecht Lenertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Jansz (Rap)
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Claesz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Geeman Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jan Pieterse
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Joppe
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Dame
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz van Dalem
Bron bij huwelijk (kerk): Lodewijck Lauwens Hordijk
Bron bij huwelijk (kerk): Allert Jansz Eelants
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jop Claeysz
Bron bij huwelijk (kerk): Cryn Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Dammis Jansz van Cralingen
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jacobsz Besemer
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Jacobs van Cameryck
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Gerbrantsz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Goorisz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Hendricksz Ronck
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbert Jans van Campe
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Oodolfse
Bron bij huwelijk (kerk): Franck Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Andries Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Orbertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Theunis Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Simon Matthysz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Dame
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Huyge
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Willems
Bron bij huwelijk (kerk): Claeys Lenertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Ariensz Jongkint
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Coenrads
Bron bij huwelijk (kerk): Herbert Florisz van Kuyl
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Inge Pleune
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Ottensz
Bron bij huwelijk (kerk): Claeys Coene
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Huyge
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Albrechtsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Isaac Hendricksz Verhoeve
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz 't Jong
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Cryn Jacobs
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Geleyne
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Bouwen Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Isaac Claesz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Witte
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Cryne
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Cornelisz Besemer
Bron bij huwelijk (kerk): Dammis Jansz van Cralingen
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Geerits van Wullen
Bron bij huwelijk (kerk): Fleuris Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Pauwels Adriaensz Cranendonck
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Cornelisz Aenwegh
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Francke
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Lodewijck Lauwens Hordijk
Bron bij huwelijk (kerk): Huyg Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Willemsz
Bron bij huwelijk (kerk): Claeys Gijsen
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Geerits
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Cente
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Pauwels Huygen