Monumentenzorg

De gemeente Barendrecht telt momenteel 17 rijksmonumenten, 67 gemeentelijke monumenten en 1 archeologisch monument. Bovendien is het Oude Dorp en de 1e Barendrechtseweg 143‑177 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

In de Gemeentelijke Erfgoedcommissie participeert één bestuurslid van de Historische Vereniging Barendrecht.
Het doel van deze commissie is het beschermen van het culturele erfgoed ten aanzien van gebouwen en landschappen op het grondgebied van Barendrecht.
Contactpersoon: Janny Schaap.

De erfgoedcommissie adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld sloop of herstel van monumenten. Daarnaast adviseert de erfgoedcommissie over de plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Tenslotte wordt de commissie ook regelmatig ingeschakeld bij zaken binnen de gemeente waar monumenten (zijdelings) een rol spelen.
Er wordt tijdens vergaderingen van de erfgoedcommissie gesproken over de monumentale waarden van objecten en dorpsgezichten, ingediende bouwplannen waarvoor een monumentenvergunning nodig is en algemene zaken omtrent monumentenzorg.

De commissie bestaat momenteel inclusief de voorzitter uit zes leden. Elk lid heeft kennis op één of meerdere onderdelen van de monumentenzorg, waaronder: bouwkunde, stedenbouwkunde en historie.

Het oudste gebouw in Barendrecht is de Dorpskerk in het oude centrum.

voormalige bruggehoofd van de Barendrechtse brug
voormalige bruggehoofd van de Barendrechtse brug