Nieuwsbericht

Algemene ledenvergadering

hamer

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 11 MEI 2010
AANVANG 20.00 UUR

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2009.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag van de Secretaris.
 6. Jaarverslagen van de Werkgroepen.
 7. Jaarverslag van de Penningmeester.
  De onder 3, 5 en 6 genoemde verslagen zijn opgenomen in het Contactblad. Het jaarverslag van de Penningmeester is op verzoek te verkrijgen bij de Secretaris en ligt tevens op de Algemene Ledenvergadering ter inzage. 
 8. Verslag van de Kascontrolecommissie.
 9. Benoeming van de nieuwe Kascontrolecommissie.
 10. Bestuursverkiezing.
  De heren D. Mooyaart en W. van Helden en de dames M. de Bruijn, J.P. Schaap en J. Verboom zijn aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar als lid van het bestuur. Volgens artikel 13 lid 3 van de Statuten kunnen vijf of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur kandidaten kenbaar maken.
 11. Bestuursbeleid.
 12. De begroting.
 13. Vaststelling van de contributie.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

 

Na afloop van het officíële gedeelte en een pauze worden drie historische films vertoond.

 1. Bevrijdingsfeest 1960: Opgenomen in kleur door dr. Dros en P.J. de la Mar, 9 minuten, met beelden van de optocht en van gekostumeerde spelen.
 2. Op school in de “Ouwe Groen”: Opgenomen in zwart/wit door C. van Boven omstreeks 1955 in en om de school die toen aan de Dorpsstraat stond. Speelduur 12 min. Het toont vooral de VGLO klassen met o.a. meester den Hollander, Tinke en Jansen. Meester M.D. Jansen ( nu 88 ) heeft op de DVD het commentaar geleverd.
 3. Middenstand in Barendrecht 1963: Opgenomen in zwart/wit. Speelduur 10 minuten. De onbekende filmer maakte met zijn camera een tochtje langs het toenmalige winkelbestand.
DVD Bevrijdingsfeest   DVD Ouwe Groen

Ga terug