Nieuwsbericht

Algemene ledenvergadering

Dit element gebruikt nog steeds het oude Contao 2 SRC-formaat. Heeft u de database bijgewerkt?

Maatschappij van Weldadigheid

Algemene ledenvergadering met aansluitend een interessante bijdrage van Frans van Heest.

Dinsdag 15 mei om 19:30u begint onze algemene ledenvergadering in gebouw D’Ouwe school.

 

Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken m.b.t. onze vereniging willen wij met u het beleidsplan bespreken voor de komende jaren. Dit plan is het afgelopen jaar uitgewerkt en wij hopen hiermee een startpunt te hebben voor de komende jaren.

 

Na een korte pauze zal de heer Frans van Heest een lezing verzorgen over het wel en wee van de Maatschappij van Weldadigheid.

 

De Maatschappij van Weldadigheid is in 1818 opgericht ter bestrijding van de armoede.

 

Tussen 1750 en 1850 maakte West-Europa, na een periode van grote bloei, een crisis door. Tijdens en na de Bataafs-Franse tijd was het aantal behoeftige in Nederland groot. Het aantal bedelaars en te vondeling gelegde kinderen was zeer hoog. Het pauperisme was het grootst in de steden, maar ook op het platteland kwam het veel voor. De drijvende kracht achter de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid was generaal Johannes van den Bosch. Hij ontwikkelde een groots plan om tal van paupers weer werk en een bestaan te geven. In januari 1818 wendde hij zich tot de Koning met een verzoekschrift om een Maatschappij van Weldadigheid te mogen oprichten. Door het stichten van fabrieken en landbouwkoloniën zou de grootste nood gelenigd kunnen worden. De regering adviseerde de Koning om de werkzaamheden van de op te richten Maatschappij zich te laten beperken tot het stichten van landbouwkoloniën.

 

Op 1 april 1818 kregen de voorlopige plannen hun beslag en werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Het voornaamste doel van de Maatschappij was het stichten van landbouwkoloniën op woeste gronden en de ontginning van deze gronden door paupers die ter plaatse gehuisvest moesten worden. Nevendoel was de opvoeding van de kinderen van de kolonisten voor de 'gewone' samenleving, waarbij vooral het onderwijs van belang werd geacht.

 

Een zeer interessant deel van onze geschiedenis, waar heel veel voorouders van ons mee te maken hebben gekregen. Dus zeker een bezoek waard lijkt ons.

Ga terug