Nieuwsbericht

Gemeentelijke waardering voor Marijke de Bruijn-Veenman

Op dinsdag 21 juni 2022 ontving Marijke de Bruijn-Veenman de gemeentelijke waarderingsspeld uit handen van burgemeester Veldhuijzen. Deze onderscheiding is haar toegekend vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet bij de Historische Vereniging Barendrecht. Mede dankzij haar enorme toewijding is veel van de geschiedenis van Barendrecht voor inwoners toegankelijk gemaakt. De uitreiking vond plaats tijdens een werkbezoek van de burgemeester aan de vereniging.

Inwoners van de gemeente Barendrecht kunnen op een makkelijke manier meer over hun verleden te weten kunnen komen. Daarin heeft mevrouw de Bruijn een grote rol gespeeld.

Monnikenwerk

De heer J. Schop liet na zijn overlijden een grote verzameling foto’s van de oudste kaarten van Barendrecht en van de akten uit het Heerlijkheidsarchief aan de vereniging na. Deze gegevens stonden ook op filmrollen. Via leesapparaten moesten deze worden afgelezen, waarna uitgeschreven. Mevrouw de Bruijn heeft cursussen gevolgd om dat steeds veranderende schrift te kunnen ontcijferen. Voor dit archief werk wist zij ook een groep vrijwilligers te porren. Met groot enthousiasme en engelengeduld heeft zij met deze groep de teksten gelezen en thuis uitgetypt. Tekst plaatste zij bij de betreffende foto’s. Zo werd de bestuurlijke geschiedenis door ambachtsheren te raadplegen voor bezoekers. Daarbij was mevrouw de Bruijn ook zeer behulpzaam. Bezoekers werden op elke eerste zaterdag van de maand bij een kop koffie door haar geholpen. Al deze informatie staat inmiddels ook op deze website.

Op het moment dat de beheerders van de afdeling Genealogie door vertrek of overlijden hun taak moesten opgeven, werd die ook bij Archieven ondergebracht. Ook daarbij hielp mevrouw de Bruijn. Elke eerste zaterdag van de maand. Samen met andere vrijwilligers. Hoewel daar al veel voorbereidend werk door de bekwame vroegere beheerders gedaan was, heeft zij zich weer met dezelfde werklust ingezet om gegevens geschikt te maken voor het internet. Wie in Barendrecht nu familieonderzoek wil doen, kan voor de doop- en trouwboeken, familiedossiers, familieadvertenties, kwartierstaten in D’ Ouwe School terecht. Maar natuurlijk ook op de site én via enkele mooi uitgewerkte voorbeeldverhalen in de Contactbladen.

In het jaar 2000 werd er gemoderniseerd. Door een royale gift kon een leesapparaat met de mogelijkheid om af te drukken worden aangekocht. De kwetsbare filmrollen werden versneden tot in plastic mapjes gestoken microfiches. De voortgang van het werk beschreef mevrouw de Bruijn in de jaarverslagen. Ook maakte zij een aantal jaren deel uit van het Verenigingsbestuur. Tevens zorgde zij voor het verzamelen van materiaal voor o.a. de educatieve site en lesbrieven.

Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld kan worden uitgereikt aan personen die zich op bepaald terrein gedurende minimaal 10 jaar uitzonderlijk en- of aantoonbaar bovengemiddeld dienstbaar hebben gemaakt voor de Barendrechtse gemeenschap.

Marijke de Bruijn-Veenman
Marijke de Bruijn-Veenman