Nieuwsbericht

Oudheidkamer Pernis - tentoonstelling "Vorst en Volk"

De Oudheidkamer is gevestigd in een historisch pand uit 1884 dat dienst heeft gedaan als kuiperij en klompenmakerij en een Museumwoning, de vroegere woning van de kuipenmaker.

 

Het thema van de tentoonstelling staat in het teken van 200 jaar koninkrijk met als titel : “Vorst en Volk”. De opening is op 7 september. De “Oranje vorsten” zullen niet ontbreken en diverse series straatfoto’s  van optochten, wagenspelen en Pernissers op weg naar de feestterreinen zijn te zien vanaf 14.00 uur. Extra geopend met Monumentendagen.

 

Als lid van de Stichting Rotterdam is vele Dorpen is de Oudheidkamer Pernis op 14 en 15 september met de Open Monumentendagen Rotterdam geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Het thema is “Macht en Pracht”. De Museumwoning heeft een speciale uitstraling en “de bedsteekast” is ingericht als “Koningskast”. Hierin wordt aandacht besteed aan alle koningen van de afgelopen 200 jaar. De bezoekers kunnen vanuit de Oudheidkamer een wandeling maken langs diverse monumenten en historische plaatsen. Pernis behoort tot de oudste dorpen van het westelijk deel van IJsselmonde, er was al een haven in 1249 en een kerktoren is uit 1428. De uitgebreide route beschrijving is gratis verkrijgbaar tijdens openingstijden: elke zaterdagmiddag, de 1e zondagmiddag en de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Oudheidkamer Pernis, Pastoriedijk 399/401, 3195 HE Pernis.

Info: www.oudheidkamerpernis.nl

Toegang is gratis. Traplift aanwezig.

Ga terug