Nieuwsbericht

Piet Groenenboom overleden

Op 30 juni overleed ons lid Pieter Groenenboom, 87 jaar oud.

Groenenboom is geboren op de vroegere boerderij Middeldijk 115 in een gezin dat uitgroeide tot 12 personen. Vader, moeder en de opgroeiende kinderen runden er een gemengd bedrijf, annex melkzaak. Piet werd dan ook melkboer.

Na zijn pensionering was hij heel actief voor de Historische Vereniging. Door de vele uitbreidingsplannen en het veranderen van de agrarische Zuidpolder in natuurgebied, dreigde de landbouw uit Barendrecht te verdwijnen. Dat deed hem zeer veel pijn. Hij zag het als zijn taak de bestaande kennis over het plaatselijke boerenbestaan, de boerderijen en de boerenfamilies door te geven. Dat gebeurde vooral in een lange reeks artikelen in het Contactblad van de vereniging. Maar voor ‘nieuwkomers’ vertelde hij ook jarenlang enthousiast zijn verhaal over de geschiedenis van zijn dorp. Daarnaast was hij betrokken bij het boerderijonderzoek van de HVB en werd een goed lid van de Monumentencommissie. Wie van iets houdt wil dat behouden. Daar heeft hij zich een flink deel van zijn leven volledig voor ingezet. Zijn afnemende gezondheid betekende ook een geleidelijk afnemende activiteit. In de afdeling Archieven Oud Barendrecht en Genealogie wordt zijn nagelaten werk zorgvuldig beheerd en verder toegankelijk gemaakt.

Ga terug