Nieuwsbericht

Rolfroute Barendrecht geopend

Onder grote belangstelling en in het bijzijn van genodigden is in het Gemeentehuis van Barendrecht op 16 oktober de Rolfroute Barendrecht officieel geopend. Bij deze opening waren aanwezig Commissaris der Koning, de heer Jaap Smit, de waarnemend burgemeester van Barendrecht de heer Govert Veldhuyzen, de burgemeester van Albrandswaard mevr. Jolanda de Witte, oud-burgemeester Jan van Belzen, de wethouders de heer Arnoud Proost en mevrouw Mieke van Ginkel, de algemeen directeur van de Rabobank de heer René Kerstens en de directeur van het Gemeente Archief Rotterdam mevrouw Jantje Steenhuis. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de leerlingen van het Thorbecke Lyceum. Zij dansten op de Ouverture van de Rolf musical en daarvan zong Lotte van de Meer het lied “IJsselmonde”. De gasten werden deze ochtend rond kwart over tien ontvangen met koffie/thee en petit fours.

Na een welkomstwoord door de voorzitter Erwin de Jongh volgde een toespraak van de gastheer van de locatie: waarnemend burgemeester de heer Govert Veldhuyzen. Daarna dansten en zongen de leerlingen ven het Thorbecke Lyceum. Vervolgens sprak de Commissaris van de Koning de heer Jaap Smit lovende woorden over de organisatie, de jarenlange inspanningen van vrijwilligers en het tot stand komen van de Rolfroute. Een aanbeveling ging uit de route eens te volgen en daarbij via de informatieborden over de geschiedenis te worden geïnformeerd. Geschiedenis onder andere verkregen in samenwerking met de Historische Vereniging Barendrecht mevrouw Corrie Ratsma en de heer Ton Blinde.

De openingshandeling, het onthullen van infobord nul, werd verricht door de Commissaris van de Koning en waarnemend burgemeester van Barendrecht. Beiden ontvingen een miniatuurbord van 10 x 15 cm. en een exemplaar van het boek de Rolfverhalen deel IV als aandenken. (Infobord nul is geplaatst bij de ingang van de NS-fietsenstalling nabij de fietstunnel in de Gebroken Meeldijk.)

Hierna volgden toespraken van de algemeen directeur van de Rabobank de heer René Kerstens en de directeur van het Gemeente Archief Rotterdam mevrouw Jantje Steenhuis. Beide sprekers namen een exemplaar van het boek de Rolfverhalen deel IV en een miniatuurbord in ontvangst.

Voorzitter Erwin de Jongh verzocht oud-burgemeester Jan van Belzen op het podium. Lovende woorden aan zijn persoon die, als oud-geschiedenisleraar, bijzonder betrokken is geweest bij het ontstaan van de Rolfroute. Als blijk van waardering ontving hij uit handen van de voorzitter een exemplaar van het boek de Rolfverhalen deel IV.

In zijn slotwoord bedankte de heer Erwin de Jongh de aanwezigen en was er een fraai boeket voor onder andere Ton Blinde en Jannie Schaap van de Historische Vereniging Barendrecht. Daarna volgde een uitnodiging voor een feestelijk drankje.
Informatie over de Rolfroute is verkrijgbaar op het Gemeentehuis van Barendrecht, bij de Historische Vereniging Barendrecht aan de Dorpsstraat 150-150a en bij de Readshop aan de Middenbaan in Barendrecht.

Rolfroute Barendrecht geopend
Rolfroute Barendrecht geopend