Nieuwsbericht

Twee vrijwilligers van het eerste uur nemen afscheid bij de Historische Vereniging Barendrecht

Ad en Nel den Otter ontvangen een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Jan van Belzen

De Historische Vereniging Barendrecht is voor het grootste deel afhankelijk van de inzet door vrijwilligers. Vrijwilliger van het eerste uur is Dhr. Ad den Otter. Hij is ruim 25 jaar actief geweest bij de vereniging en heeft nu, samen met zijn vrouw die later ook vrijwilligster werd, besloten te stoppen.

Ad is begonnen met het verzamelen en opknappen van landbouwwerktuigen en gereedschappen uit de grienden. De vereniging heeft via hem een grote verzameling kunnen opbouwen. Ook heeft hij meegewerkt aan de ombouw van de grote zaal, deze werd expositieruimte met verschillende vertrekjes en er is samen met de vrijwilligers een vloer op de zolder gemaakt zodat deze voor opslag geschikt werd. Het realiseren van bijvoorbeeld de vlashoek, het schooltje, de klompenhoek is op zijn initiatief en met zijn actieve deelname gerealiseerd. Regelmatig gaf Ad demonstraties over vlasbewerking en oude landbouwtechnieken in de vroegere tuinbouw. Zijn kennis hierover wist hij op een duidelijke en enthousiaste manier op zijn gehoor over te brengen.

Ook bij de werkgroep restauratie en onderhoud voorwerpen heeft Ad zijn steentje bijgedragen en heeft samen met andere vrijwilligers gezorgd voor de verkoop van overtallige objecten op de koninginnendagen en andere festiviteiten.
Na terugkomst van een vakantie kwam Ad met het idee om de werkplaats naar de kelder te verplaatsen zodat de huidige ruimte beschikbaar werd voor het tentoonstellen van de Velo wasmachines.

Bij de voorbereidingen van diverse tentoonstellingen waren Ad en Nel de vrijwilligers die altijd bereid waren om de handen uit de mouwen te steken en werden hiervoor door beide originele ideeën aangedragen. Denk hierbij aan de tentoonstelling 50 jaar watersnoodramp waarvoor een maquette werd gemaakt waarbij het onderlopen van de Zuidpolder in 1953 door Ad gedemonstreerd werd. Veel Barendrechters, waaronder ook klassen met schoolkinderen, hebben deze tentoonstelling bezocht en ademloos naar zijn bevlogen uitleg geluisterd. De tentoonstelling in 1995 over 50 jaar bevrijding werd mede door de onderduikersruimte naar een idee van Ad een groot succes. Ook Nel heeft vele schoolklassen en allerlei gezelschappen rondgeleid en wist daarbij levendig te vertellen over de geschiedenis van Barendrecht. Daarbij werd de inwendige mens niet vergeten en zorgde zij voor koffie of thee met de nodige versnaperingen.

Verder zorgde Nel voor de verduisteringsgordijnen in D’ Ouwe School, verzorgde zij het Schakelarchief, de koffie en thee tijdens de dinsdagmiddagbijeenkomst en was zij mede-initiatiefnemer bij het organiseren van de Kerstmarkt in D’ Ouwe School.

We missen Ad en Nel als enthousiaste vrijwilligers en willen hen graag bedanken voor de jarenlange inzet.

Ga terug