Nieuwsbericht

Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...

Dit element gebruikt nog steeds het oude Contao 2 SRC-formaat. Heeft u de database bijgewerkt?

Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat 60 jaar geleden een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood in 1953 werd getroffen. De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door een dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Door de vrijwilligers van onze werkplaats is een prachtige maquette gemaakt waarin de situatie van destijds aanschouwelijk is gemaakt. Het geheel met zelfs een “echte” dijkdoorbraak waarbij je kunt zien wat er destijds is ondergelopen en hoe de polders volstroomden en vervolgens met zandzakken het “gat “ werd gesloten.

Verder zijn er diverse wandplaten en attributen aanwezig die onlosmakelijk verbonden zijn met de watersnoodramp, zoals bijvoorbeeld wandkaarten en een expositie van foto’s uit deze moeilijke tijd. Na de ramp werden door Canada gereedschappen aan de boeren geschonken om de dagelijkse werkzaamheden weer op te starten. Enkele van deze authentieke gereedschappen zijn op de tentoonstelling te bezichtigen.

Er zal doorlopend een door Bas Romeijn samengestelde filmcompilatie wordend vertoond, die is samengesteld uit fragmenten van diverse watersnoodfilms van derden en de watersnoodfragmenten uit onze documentaires over VELO en Hooimeijer.

De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur op de volgende dagen:

  • Zaterdag 19 januari 2013
  • Zaterdag 26 januari 2013
  • Zaterdag 2 februari 2013
  • Zaterdag 9 februari 2013

Voor scholen en groepen is er de mogelijkheid om, op afspraak, de tentoonstelling tussendoor te bezoeken.

Ga terug