Nieuwsarchief

januari 2023

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat zeventig jaar geleden, in 1953, een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood werd getroffen. De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door de dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Gepubliceerd op

Uit handen van kerkrentmeester Simon Hoek ontving de Historische Verening Barendrecht een kopie van de film 'Alles heeft zijn tijd'. Simon Hoek en zijn echtgenote hebben deze professionele film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk laten maken in verband met hun 50-jarig huwelijk.

De film is gemaakt door Jacolien Rog. De begeleidende tekst is geschreven in samenwerking met Loek Romeyn van de Stichting Tot Behoud van het Torenuurwerk in Nederland.

Gepubliceerd op

'Alles heeft zijn tijd', film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk
'Alles heeft zijn tijd', film over het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk