Bibliotheek

De Historische Vereniging Barendrecht heeft in haar bibliotheek honderden boeken, brochures, pamfletten en documenten over tal van onderwerpen.
Uiteraard vindt u allerlei wetenswaardigheden over Barendrecht en de naaste omgeving, maar ook publicaties over zaken niet direct onze gemeente betreffend, maar toch interessant om te weten..
Er is een uitgebreide verzameling boeken etc. over de Tweede Wereldoorlog waar Barendrecht een rol in speelt, maar ook de nationale en internationale aspecten aan de orde komen.

Tweede Wereldoorlog   Tweede Wereldoorlog   Tweede Wereldoorlog

Een ander voorbeeld van onderwerpen waarover men in de bibliotheek terecht kan is de Watersnood van 1953 (“De Ramp”) die niet ongemerkt aan Barendrecht is voorbij gegaan.
In dit verband is het velen van ons misschien niet bekend dat ook in 1916 en
1928 zware stormen Nederland hebben geteisterd – in de HVB- bibliotheek kunt u erover lezen.

Watersnoodramp 1953   Watersnoodramp 1953   Watersnoodramp 1953

Ook kunt u in de HVB – bibliotheek veel lezenswaardig vinden over het kerkelijk leven in Barendrecht door de eeuwen heen. Honderden boeken en andere publicaties zijn in de loop der tijden aangeboden door inwoners en ex-inwoners van onze gemeente, die het van belang vonden hun kennisbronnen met anderen te delen, nu en in de toekomst.
Boven de hierboven genoemde categorieën vindt u bij ons ook nog veel interessants over o.a. cultuur, politiek, scheepvaart, geneeskunde, jeugdliteratuur, lokale bedrijven, instellingen, verenigingen en scholen.

Bedrijven   Kerkelijk leven   Kinderboeken

Wij zijn in het bezit van alle jaargangen van "De Schakel" vanaf 1945.
Van 1945 tot 1960 zijn ze niet compleet, vanaf 1960 zijn alle jaargangen vrijwel compleet. Wilt u iets weten over uw bedrijf, vereniging of club dan kunt u er in het knipselarchief vast iets over vinden.

Archief Schakels Knipselarchief Schakel

Tenslotte beschikt de bibliotheek nog over talrijke uitgaven van oude dagbladen en periodieken.
Zoals boven aangegeven is alles afkomstig uit particuliere verzamelingen en nalatenschappen of verkregen via verenigingen, instellingen en bedrijven.

Uiteraard houdt de HVB zich nog steeds aanbevolen voor verdere uitbreiding van haar collectie. In nader overleg is inzage te verkrijgen in het een en ander, voor hen die geïnteresseerd zijn.

Kerkelijk leven