Archieven Oud Barendrecht

Deze werkgroep beheert vele verschillende soorten akten, afkomstig uit de verzameling van dhr. Schop.

Dhr J. Schop had als hobby het verzamelen van gegevens over Barendrecht en zijn bewoners.

Hij heeft zelfs de originele archieven van Barendrecht op films laten zetten, afkomstig uit het Rijksarchief in Den Haag en deze thuis bestudeert om er zodoende zoveel mogelijk over te weten te komen. Na zijn overlijden heeft de Historische Vereniging Barendrecht zijn hele archief gekregen.

Het bevat een schat aan originele documenten en voor een ieder die Genealogie aan het onderzoeken is en op zoek is naar nadere informatie betreffende, kunnen bij de vereniging terecht.

Vanaf 1984 is de werkgroep Archieven Oud Barendrecht bezig met het transcriberen ( oude tekst leesbaar maken) van alle akten, deze worden uitgeschreven en verwerkt op de computer. Veel hiervan is te vinden op deze site, maar er wordt nog wekelijks aan gewerkt om het in de toekomst te completeren.

de heer J. Schop
de heer J. Schop

Oud Rechtelijk Archief van Oost en West Barendrecht en Carnisse van 1611 tot 1812.

Om een leuk geheel van uw genealogie (stamboom) te maken kunt u bij ons in het verenigingsgebouw heel veel informatie vinden in het Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht en het Oud Rechterlijk Archief van West Barendrecht en Carnisse, zoals:

 1. Weeskamerarchief 1627-1722 en 1727-1766 van Oost Barendrecht.
 2. Boedel- en Voogdijrekeningen.
  In deze akten vindt u de rekeningen die werden gemaakt voor de nabestaanden of te wel de erfgenamen.
 3. Weeskamerarchief 1710-1808 van West Barendrecht en Carnisse.
  Deze akten gaan meestal over het aanstellen van voogden over kinderen waarvan een der ouders of soms wel beide ouders zijn overleden.
 4. Blokcedullen der Tienden 1619-1812.
  Hierin staat de verdeling van Oost Barendrecht, West Barendrecht en Carnisse in blokken. U vindt hier de namen van de mensen die daar land hadden en ook hoeveel land ze hadden.
 5. Registers van Transport 1611-1895.
  Deze akten gaan over de koop en verkoop en hypotheken van land en huizen.
  De namen van de koper en verkoper worden hierin genoemd, de koopvoorwaarden, en belendingen en soms ook de prijs.
 6. Boedelinventarissen van de 17e, 18e en 19e eeuw.
  Als u wilt weten wat uw voorouders in huis hadden moet u deze eens bekijken.
 7. Testamenten uit de 17e, 18e en 19e eeuw.
 8. Taxaties voor de Successie waarover de 20e penning moest worden betaald. (1693-1810)
 9. Boedelscheidingen 1611-1812.
  Hierin wordt de boedel onder de nabestaanden verdeeld.
 10. Civiele Rol van Oost Barendrecht en ook die van West Barendrecht en Carnisse.
  Dit zijn gerechtelijke zaken met kleine vergrijpen.
 11. Resolutieboek.
  In deze akten vindt u zaken van allerlei aard, b.v. het Brandweercohier, de lijst van Weerbare Mannen, kortom erg interessant om eens te bekijken of uw voorouder erin voorkomt.

Notariëel Archief van de Notarissen de Raadt van 1811 t/m 1895.

Hierin kunt u vinden: Testamenten, Verhuringen, Transporten, Remplacementakten (dit zijn akten waarin iemand voor geld de plaats inneemt van een persoon die niet in dienst wil of thuis niet gemist kan worden), Boedelscheidingen en inventarissen, enz.

Al deze archieven zijn te bekijken op film, ook zijn ze bijna allemaal geïndexeerd.
Van deze akten zijn er al veel helemaal uitgeschreven of uitgewerkt op de computer.
Ook kunt u het Oud Nederlands handschrift bekijken op onze films.

Heerlijkheidsarchief

Verder is bij ons aanwezig het Heerlijkheidsarchief, waarin u heel oude stukken kunt vinden over Barendrecht. Het oudste dateert uit 1200.
Het zijn stukken over bedijking, grensgeschillen, verpachtingen door de Heren van Oost Barendrecht, West Barendrecht en Carnisse.

 

Kaarten (landkaarten, plattegronden) van het eiland IJsselmonde en van Barendrecht.

Ook bij ons zijn aanwezig:
Kaarten (Landkaarten, Plattegronden) van het eiland IJsselmonde en van Barendrecht.


Dit is natuurlijk ook leuk om bij uw genealogie te hebben, dan kunt u misschien een kaartje erbij doen waar uw familie heeft gewoond.

Ook vind u hier van alles over de Geschiedenis van Boerderijen en Huizen.


Tevens kunnen jonge mensen die voor school een scriptie of werkstuk moeten maken bij ons terecht. Wij hebben mappen met allerlei onderwerpen over Barendrecht klaar liggen ter inzage.


'Archieven en Genealogie' is iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 13.00 uur en op afspraak op dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur, telefoon 0180-618142/0180-615728.

Interessante overzichten:
Ambachtsheren en -vrouwen van Barendrecht